Werkgever mag straks thuiswerkverzoek alleen afwijzen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen

Leestijd: 3 minuten

17-02-2021  Werkgevers die willen of verwachten dat werknemers op locatie werken terwijl thuiswerken mogelijk is, krijgen straks met strengere wetgeving te maken. Het demissionaire kabinet Rutte heeft een wetsvoorstel ingediend dat werknemers meer rechten geeft rondom thuiswerken. Er komen criteria en wettelijke regels omtrent thuiswerken. Hiermee anticipeert het kabinet op een veranderde arbeidsmarkt na de coronacrisis en hoopt het werkgevers te stimuleren meer werknemers thuis te laten werken als dat, gezien de werkzaamheden, mogelijk is. Naar verwachting van onder meer het CPB zullen mensen na de coronacrisis 2 keer zoveel thuiswerken als voor die tijd.

De werkvloer is tijdens de coronacrisis een belangrijke bron van virusverspreiding. Uit een peiling van het RIVM in januari bleek dat van de mensen die aangeven dat ze hun werk thuis kunnen doen, 73 procent zoveel mogelijk thuiswerkt. Daarvoor stelde TNO in november al vast dat 9 procent van de ondervraagde werknemers meer thuis zou kunnen werken, maar toch op locatie werkt omdat de werkgever dat verwacht (4,4 procent) of omdat hij zelf daaraan de voorkeur geeft (4,8 procent). In absolute aantallen gaat het om honderdduizenden werknemers.
 

Wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wil’ naar Tweede Kamer

Op dit moment is het recht op werken thuis of op een andere werkplek dan de werkgever faciliteert, niet wettelijk vastgelegd. Het kabinet werkt aan een spoedwetswijziging ‘Werken waar je wil’, die op dit moment naar de Tweede Kamer gaat. Weliswaar kan een werknemer op basis van de ‘Wet flexibel werken’ een verzoek indienen bij de werkgever om thuis te werken, maar de werkgever kan dit zonder zwaarwegende bedrijfsbelangen afwijzen. Met dit wetsvoorstel komt hierin verandering. Onder de nieuwe wet mag de werkgever een verzoek tot thuiswerken alleen afwijzen als er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Criteria voor thuiswerken

Er komt naar verwachting deze maand een lijst met criteria voor thuiswerken, opgesteld door de Stichting van de Arbeid. Organisaties worden hiermee gestimuleerd (nogmaals) na te gaan of thuiswerken mogelijk is en of werken op locatie echt noodzakelijk is. Aan de hand van deze lijst kunnen zowel werknemers als werkgevers nagaan of thuiswerken mogelijk is. De maatregel is niet vrijblijvend en kan consequenties hebben. Als na een melding door een werknemer blijkt dat de werkgever de criteria niet opvolgt, kan de Inspectie SZW streng optreden. Daarnaast wordt er aan een spoedwetswijziging gewerkt om een bedrijfspand te kunnen sluiten bij een ‘bronbesmetting’.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder