Belangrijke wijzigingen voor bedrijven die deze stoffen verkopen

Leestijd: 3 minuten

04-02-2021  Vanaf 1 februari 2021 is een nieuwe EU-verordening van kracht over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven. Dit brengt een aantal ingrijpende veranderingen met zich mee waar ondernemers, bedrijven en particulieren rekening mee dienen te houden. Daarom heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een factsheet (zie hieronder) opgesteld waarin staat omschreven wat de gevolgen zijn voor ondernemers en bedrijven die deze stoffen verkopen.

Precursoren voor explosieven zijn grondstoffen die gebruikt kunnen worden om explosieven van te maken en die relatief vrij verkrijgbaar zijn. Om uitvoering te geven aan de nieuwe verordening is ook de nationale regelgeving aangepast. Een belangrijke wijziging in de Wet precursoren voor explosieven is dat bedrijven die deze stoffen verkopen de identiteit van hun klanten moeten controleren en hun gegevens moeten bewaren. Ook moeten ze zakelijke afnemers informeren over de beperkingen die voor precursoren voor explosieven gelden.

Twee lijsten met stoffen

De Europese wetgeving maakt onderscheid door de precursoren voor explosieven te verdelen over twee verschillende lijsten met stoffen. Voor beide lijsten gelden verschillende regels en verplichtingen. Deze worden duidelijk gemaakt in een stroomschema dat in de factsheet is opgenomen.

Verdacht gedrag

Daarnaast heeft de NCTV een webpagina samengesteld waarop wordt uitgelegd hoe personeel van een (web)winkel verdacht gedrag kan herkennen als iemand middelen aanschaft waarmee een aanslag gepleegd zou kunnen worden. Als je een transactie verdacht vindt, of een diefstal of vermissing ontdekt die niet gemakkelijk te verklaren is, meld dit dan bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën. Probeer zoveel mogelijk informatie te noteren over de klant en de transactie. Een melding maken kan via telefoonnummer 088 154 00 00 of via precursoren@belastingdienst.nl.