04-08-2014  EVO signaleert dat er onder haar leden onduidelijkheid bestaat over het toepassen en naleven van de geldende rij- en rusttijden. Op de afdeling ledenservice leidt de tachograafwetgeving nog altijd tot veel vragen uit de achterban. De wettelijke normen zijn over het algemeen wel bekend, maar het toepassen van deze normen en het plannen rondom deze normen blijft een aandachtspunt.

Ontbijtbijeenkomsten

Om leden hier optimaal over te informeren en hen te helpen bij het naleven van de rij- en rusttijden, organiseert EVO eind augustus en begin september twee ontbijtbijeenkomsten op verschillende locaties. Geïnteresseerde leden kunnen zich hier aanmelden voor de sessies.