04-09-2014  Bestuurders die zich bezighouden met faillissementsfraude of die zich schuldig hebben gemaakt aan wanbestuur in de aanloop naar een faillissement, kunnen straks een bestuursverbod opgelegd krijgen. Hiertoe is op 3 september een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Maximaal vijf jaar

De getroffene kan maximaal vijf jaar niet tot bestuurder of commissaris van een bedrijf worden benoemd als er een bestuursverbod wordt opgelegd. Ook kan hij of zij andere bestaande bestuursfuncties niet langer uitoefenen. Een bestuursverbod kan worden gevorderd door het openbaar ministerie of door de curator in een faillissement.

Advies

De afdeling advisering van de Raad van State heeft gisteren advies uitgebracht over het wetsvoorstel. In het advies merkt de afdeling op dat er wel duidelijke criteria in het wetsvoorstel moeten worden geformuleerd waarop de burgerlijke rechter de toetsing van het bestuursverbod kan baseren. Ook adviseert de Raad van State om aanknopingspunten in het wetsvoorstel op te nemen die de civiele rechter kan gebruiken voor een toets of een bestuursverbod gerechtvaardigd is.