12-12-2014  Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid presenteerde vanmiddag een wetsvoorstel dat opdrachtgevers aansprakelijk maakt voor het naleven van het betalen van cao-loon. EVO bestudeert de inhoud van het wetsvoorstel en zal haar leden hier de komende dagen over informeren. In een eerder stadium gaf EVO al aan dat de nieuwe wet niet mag leiden tot administratieve rompslomp voor bedrijven.

Helder

EVO wil dat de nieuwe wet niet onwerkbaar wordt voor bedrijven. Heldere spelregels waaraan opdrachtgevers van transport vooraf moeten voldoen, kunnen bedrijven bijvoorbeeld helpen om op een redelijke manier verantwoordelijkheid te nemen. Maar ook een stevig keurmerk voor de transportsector helpt bedrijven hier bijvoorbeeld bij.

Bedrijven die opdracht geven tot transport hebben een verantwoordelijkheid, maar een ongeclausuleerde of onbeperkte aansprakelijkheid gaat te ver, aldus EVO.

Keurmerk

EVO heeft zich tijdens het hele proces hard gemaakt voor haar leden, bijvoorbeeld door een vrijwaringsclausule bij deze wet. Het wetsvoorstel biedt nu de mogelijkheid om sectorale keurmerken te creëren waarmee aangetoond kan worden dat bedrijven binnen de kaders van de wet opereren.

Door als opdrachtgever te werken met bedrijven die aan de eisen van het keurmerk voldoen, kan de opdrachtgever verwachten dat dit in beginsel voldoende kan zijn voor het ‘bepalen van niet-verwijtbaarheid door de rechter’, staat in het wetsvoorstel.

Tweede Kamer

EVO blijft benadrukken dat dit wetsvoorstel niet moet leiden tot een grote administratieve last, zodat een administratieve rompslomp voor bedrijven voorkomen wordt. Waar dat nog onvoldoende geregeld is, zal EVO zich hier in het vervolgproces hard voor maken, bijvoorbeeld bij de Tweede Kamer.