04-02-2014  EVO organiseert een voorlichtingsbijeenkomst over de grote veranderingen in het arbeidsrecht die de overheid de komende twee jaar doorvoert. Het gaat om wijzigingen in het ontslagrecht, in de WW en de maatregelen ter beperking van tijdelijke arbeidscontracten.

Gevolgen, advies en tips

Deze veranderingen hebben gevolgen voor het ontslagrecht, de WW en voor flexwerkers. Op de voorlichtingsbijeenkomst ‘Wetsvoorstel Werk en zekerheid’ geeft EVO een update waarin deze gevolgen stapsgewijs aan de orde komen. Deelnemers krijgen ook advies en tips over hoe zij met deze gevolgen kunnen omgaan.

De bijeenkomst wordt gehouden op 18 maart in Zoetermeer.

Meer informatie en aanmelden