14-02-2014  Minister Asscher van Sociale Zaken heeft op verzoek van de Tweede Kamer besloten om de beperking tot het aangaan van tijdelijke arbeidscontracten niet per 1 juli aanstaande maar pas per  1 juli 2015 in te voeren.

Plan

Oorspronkelijk wilde Asscher dat flexwerkers vanaf 1 juli dit jaar al na twee jaar recht krijgen op een vast contract, in plaats van na drie jaar. Een meerderheid in de Kamer vreesde dat deze maatregel averechts zal werken, gezien de economische crisis. De Kamer wilde daarom uitstel. Zij vreest dat bedrijven jongeren eerder zullen ontslaan, om te voorkomen dat ze hun na twee jaar een vast contract moeten aanbieden.

Wetsontwerp

De met een jaar uitgestelde maatregel vormt een onderdeel van het wetsontwerp ‘Werk en Zekerheid’, waarin ook een nieuw ontslagstelsel en verkorting van de WW worden geregeld. Vanaf 1 juli 2015 zal flexibele arbeid minder flex worden en vaste arbeid minder vast.

Voorlichting

Hoewel reeds afgesloten tijdelijke contracten niet mee tellen, zou het overgangsrecht  ondernemers vanaf 1 juli 2015 toch voor verrassingen kunnen stellen.  Werkgevers doen er verstandig aan, om zich reeds nu over de wijzigingen te laten informeren. Gelegenheid hiertoe is er op 17 maart 2014 bij de informatiebijeenkomst ‘Update werk en zekerheid’ die EVO organiseert voor haar leden.