08-10-2013 Eind augustus presenteerde de Sociaal Economische Raad (SER) het Energieakkoord voor duurzame groei. Ook duurzame mobiliteit staat op de agenda. Daarom willen de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken nog dit jaar komen tot een Green Deal 0-Emissie Stadslogistiek.

Doel

Het doel van deze Green Deal is het realiseren van schoner vervoer van goederen en diensten (zo mogelijk zero emissie) in 2050 en minder voertuigen (bundeling op de last miles).

Koplopers

Welke koplopers, zowel Lean and Green bedrijven en gemeenten als overige vervoerders, verladers en logistieke dienstverleners willen actief meedenken en -werken aan de Green Deal Zero Emissie Stad?

Meld je aan bij Nicole Maas, Annemarie Nelck van TLN of Jeroen Bol van EVO.