24-10-2014  Gisteren heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën zijn voorstel gepresenteerd voor de autobelastingen in het jaar 2016. De plannen bevatten een aanscherping van de CO2-grenzen in de fiscale bijtelling, BPM en MRB.

Einde Autobrief 1

Op 31 december 2015 eindigt de wetgeving van de ‘Autobrief 1’, een beleidsnotitie over autobelastingen. Omdat besloten is een herziening van het systeem van autobelastingen mee te nemen in een voorgenomen algemene belastingherziening is voor 2016 aanvullende wetgeving nodig.

Zonder die aanvulling zouden de lage bijtellingspercentages van 4% en 7% en de MRB-vrijstelling voor elektrische personenauto’s komen te vervallen.

CO2-grenzen

In het voorstel van Wiebes zijn de CO2-grenzen en de bijbehorende bijtellingstarieven voor 2016 als volgt:

CO2-uitstoot (gram/km)

Bijtelling

0

7%

1-50

14%

51-79

20%

80 en hoger

25%


Uit bovenstaande tabel blijkt dus dat de 4%-categorie is komen te vervallen en de CO2-grenzen zijn aangescherpt. Dit is in lijn met de afspraken uit het SER-Energieakkoord om (semi-)elektrische voertuigen te blijven stimuleren. De MRB-tarieven voor bestel- en vrachtauto’s worden niet aangepast.