30-11-2012  Jaarlijks worden 230 duizend werknemers getroffen door een ongeval op het werk. Om dit aantal terug te dringen, initieerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2009 het ‘Actieplan Arbeidsveiligheid’.

Onder de paraplu van dit plan zijn de afgelopen jaren door verschillende brancheorganisaties, maar ook door EVO, tal van producten en acties ontwikkeld die het aantal ongevallen op het werk moeten terugdringen.

Resultaat

Op een afsluitende conferentie werd gisteren bekend gemaakt dat deze acties hun doel niet hebben gemist. Veel bedrijven hebben er wel iets van meegekregen. En bij bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de producten en acties blijkt het aantal ongevallen met 14 procent te zijn afgenomen, terwijl bij niet-gebruikers het aantal ongevallen met 9 procent toenam, zo meldde een onderzoeker van Regioplan Beleidsonderzoek.

Hoewel het verschil in percentages volgens Regioplan niet volledig is toe te schrijven aan het Actieplan, geven de cijfers wel aan dat het loont om werk te maken van het verbeteren van de arbeidsveiligheid in een bedrijf.

Intentie

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven spraken tijdens de slotconferentie dan ook de intentie uit verder te willen werken aan het verbeteren van de veiligheidscultuur. Deze intentie werd namens EVO uitgesproken door algemeen voorzitter Chris Bruggink.

De afgelopen jaren zette EVO zich in om het veiligheidsbewustzijn bij haar leden te vergroten. Zo kregen leden desgewenst kosteloos advies over en antwoorden op alle arbo- en veiligheidsvragen en werd in de opleidingen en op actuele bijeenkomsten nadrukkelijk aandacht besteed aan arbeidsveiligheid. Daarnaast zijn in de afgelopen drie jaar veel gratis workshops gegeven met als centraal thema gedragsbeïnvloeding en veiligheidsbewustzijn.

Samen met Gezond Transport zette EVO ook, gesteund door het ministerie van SZW, de campagne Heftruckhelden op. Deze campagne, gericht op het verhogen van de arbeidsveiligheid in magazijn, werd door Focal Point, de uitvoeringsinstantie van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, beloond met een prijs in de Goede Praktijken Competitie 2012.

Ambitie

EVO gaat ook volgend jaar door met de campagnes voor meer veiligheid op de werkvloer. Veiligheid en efficiëntie zullen daarbij weer hand in hand gaan. De verladersorganisatie heeft de ambitie het aantal ongevallen bij leden met 25 procent te laten afnemen. Ook moeten ongelukken met een dodelijke afloop definitief tot het verleden gaan behoren.