10-12-2014  In het nieuwe jaar veranderen regels rondom flexibele arbeid. Voor sommige ondernemers betekent dit dat ze nog voor 1 december moeten laten weten of ze een arbeidscontract verlengen of niet.

Als een medewerker een contract heeft voor bepaalde tijd van zes maanden of langer dat automatisch eindigt, moet de werkgever uiterlijk één maand voor het einde ervan schriftelijk aan de werknemer laten weten of het wel of niet wordt verlengd. Als het contract per 28 februari afloopt, betekent dit dat de ondernemer dit nog voor 1 februari moet laten weten. 

Overgangsregeling

Voor ondernemers die te laat zijn, geldt een overgangsregeling. ‘Pas vanaf einddatum 1 februari zal er in dat geval sprake zijn van een sanctie, namelijk een boete van maximaal een maand loon.’

Andere nieuwe regels per 2015 zijn:

  • In tijdelijke contracten van niet meer dan zes maanden mogen werkgevers vanaf 1 januari 2015 geen proeftijd meer opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.
  • In tijdelijke contracten mag vanaf 1 januari 2015 alleen nog maar bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opgenomen.
  • In de arbeidsovereenkomst kan nu nog worden opgenomen dat er tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst geen plicht tot doorbetaling van loon is. Met andere woorden: als je een werknemer in een bepaalde week niet nodig hebt, hoef je geen loon te betalen. Deze periode van zes maanden kan nu nog onbeperkt worden verlengd bij cao, maar dat mag dat vanaf 1 januari 2015 na zes maanden niet meer als het om structurele werkzaamheden gaat.

Na aanleiding van de nieuwe regels in 2015 organiseert EVO op 5 februari de voorlichtingsbijeenkomst "Flexibel logistiek personeel, bestaat dat nog?"