23-06-2015 De richtlijn rondom de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen wordt herzien om er voor te zorgen dat deze weer voldoet aan de wet- en regelgeving en de stand der techniek. De concepttekst is nu ook beschikbaar voor commentaar. In 2011 is het PGS-15 slechts gedeeltelijk herzien en dat heeft ertoe geleid dat de PGS nu op een aantal fundamentele punten wordt veranderd.

Commentaar leveren

Op het concept van de PGS-15 tekst kan commentaar geleverd worden door EVO-leden. Leden kunnen voor 1 augustus 2015 commentaar op de conceptversie achterlaten bij beleidsadviseur Gevaarlijke Stoffen Thomas Reitsma. Daarvoor kan de bijgevoegde wijzigingstabel worden gebruikt. Reitsma zal het commentaar van de EVO-leden bundelen en onder de aandacht brengen bij de PGS beheerorganisatie. Met als doel dat de regelgeving zoveel mogelijk uitgaat van een werkbare realiteit en geen onnodige rompslomp met zich meebrengt voor het bedrijfsleven.

2016

De uiteindelijke totstandkoming van het definitieve PGS-15 kan overigens lang duren. Mogelijk is pas in 2016 volledig bekend wat de gevolgen zijn van de gewijzigde richtlijn PGS-15 voor bedrijven die gevaarlijke stoffen in opslag hebben. Tot die tijd heeft EVO de PGS-15 checklist. Aan de hand van de checklist kan elk bedrijf beoordelen of het al onder het regime van de PGS-15 wetgeving valt.

Ledenservice

Voor vragen over de opslag van gevaarlijke stoffen, kunnen EVO-leden contact opnemen met de ledenservice. Onze experts gevaarlijke stoffen beantwoorden kosteloos vragen.

Download de gratis PGS-15 Checklist

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder