03-08-2018  In verschillende media verscheen deze week berichtgeving over een wijziging in de Code 95 wetgeving. Deze berichten hebben geleid tot nogal wat verwarring en vragen bij verschillende betrokkenen en chauffeurs. Onderstaand daarom een antwoord op een aantal van de meest gestelde vragen over de veranderingen in de Code 95 regelgeving.

Vrijstelling? Hoe zat het ook alweer?
Om Code 95 aan het rijbewijs te mogen toevoegen, moeten beroepschauffeurs elke vijf jaar 35 uur nascholing volgen. In Nederland gold echter een uitzondering voor chauffeurs, geboren voor 1 juli 1955. Aan deze chauffeurs werd bij het verlengen van hun rijbewijs opnieuw de Code 95 verstrekt, zonder dat zij daarvoor nascholing dienden te volgen.

Was die vrijstelling niet afgeschaft?
Klopt. Vanuit Europa is de opleidingsplicht voor chauffeurs aangepast, waardoor de vrijstelling van bijscholing voor het verkrijgen van Code 95 niet meer werd toegestaan. Het verstrekken van Code 95 op basis van deze vrijstelling is in Nederland daarom per 1 juni 2015 gestopt. Daarnaast zijn er echter nog steeds beroepschauffeurs die momenteel met een Code 95 rondrijden die zij al hebben gekregen op basis van de vrijstelling. Dit is ook niet toegestaan. De Europese Commissie heeft gedreigd met juridische stappen tegen Nederland als dit probleem niet wordt opgelost.

Wat is er nu door de minister aangekondigd?
De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij de formele stap heeft gezet en een wetswijziging heeft opgesteld, waarin het bovenstaande wordt geregeld. Dit betreft dus alleen het op papier zetten van de afspraken die in een eerder stadium zijn gemaakt. Dat heeft ook geen verdere gevolgen. Er is goed beschouwd niets nieuws onder de zon.

Is de paniek rondom Code 95 terecht?
Nee. Verschillende media spraken in hun berichtgeving over nieuwe wetgeving, die door het ministerie wordt voorbereid. Zoals hierboven gemeld betreft dit alleen de formele stap, het heeft geen andere gevolgen voor beroepschauffeurs.

Hoeveel chauffeurs hebben te maken met deze Code 95 vrijstelling?
Het ministerie heeft onderzocht bij hoeveel chauffeurs de Code 95 wordt geschrapt als gevolg van het nieuwe wetsvoorstel. Dit betreft ongeveer 6000 tot 8000 beroepschauffeurs. Die moeten zich nu gaan nascholen. Deze scholing wordt gezien als onderdeel van het pakket om oudere chauffeurs zoveel mogelijk te blijven inzetten in de komende jaren en zo gebruik te kunnen blijven maken van deze ervaren krachten.

Moeten chauffeurs van voor 1 juli 1955 die hun Code 95 willen behouden nu actie ondernemen?
Ja! Naar verwachting treedt het wetsvoorstel per januari 2020 in werking. Op dat moment wordt dus de van nascholing vrijgestelde Code 95 geschrapt. Wie opnieuw de Code 95 op het rijbewijs wil hebben, moet dan kunnen aantonen dat er daadwerkelijk 35 uur nascholing is gevolgd. Op zoek naar een geschikte nascholingsopleiding? Kijk hier voor een overzicht van de mogelijkheden.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder