Wijzigingen in de regelgeving staan centraal op de CTGG-dag 2018

Op 30 november vindt de CTGG-dag 2018 plaats

30-10-2018  De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en Gevaarlijke Lading/Sdu organiseren op 30 november 2018 de jaarlijkse CTGG-dag. Dit jaar wordt de CTGG-dag in Den Haag gehouden bij de voormalige Caballero Fabriek. De dag is bedoeld voor functionarissen die zich bezighouden met veiligheid rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke goederen, vanuit verschillende hoeken: bedrijfsleven, hogere en lagere overheden, advies- en onderzoeksbureaus.

Professionals worden tijdens dit evenement bijgesproken over actuele onderwerpen uit het veld, deelt hier kennis, discussieert met vakgenoten én kan hier netwerken.  Op het programma dit jaar staan onder andere de wijzigingen in de vervoersvoorschriften voor de weg en water (ADR, ADN, IMDG), de problematiek rondom druppellekkages en de risico’s van alternatieve brandstoffen.

CTGG

De CTGG is het samenwerkingsverband van 15 organisaties waarvan de leden betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen. De CTGG zet zich al meer dan 60 jaar in voor het verhogen van de veiligheid van dit vervoer. Zie hieronder de leden van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen afgebeeld.

De CTGG behartigt de belangen van de leden op het terrein van de ontvangst, verlading, vervoer en overslag van gevaarlijke goederen. Het accent ligt daarbij op betrokkenheid bij totstandkoming van regels en voorschriften die van invloed zijn op de logistieke behandeling van gevaarlijke goederen. De jaarlijks terugkerende CTGG-dag past bij die constante verbetering van de veiligheid die de sector nastreeft.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de voorlichtingsdag en aanmelden op de website van de CTGG. Voor vragen over de dag kun je contact opnemen Thomas Reitsma, de secretaris van de CTGG, via secretaris@ctgg.nl.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder