Zoetermeer, 1 augustus 2012

Consultants vullen ‘communicatiegat’ van containerlijnvaart rederijen

Volgens verladersorganisatie EVO raken veel verladers in de problemen door gebrekkige of uitblijvende informatie over wijzigingen in de dienstregeling  door containerlijnvaart rederijen.
Een groot aantal containerlijnvaart rederijen wijzigt of schrapt diensten zonder daarbij hun klanten tijdig van de mutaties in kennis te stellen. Verladers raken hierdoor veelvuldig in de problemen. Planningen lopen in het honderd en soms moeten productieprocessen stilgelegd worden. Daarmee zijn hoge kosten gemoeid. Verschillende consultants bieden de verlader nu soelaas.  EVO wil dat  de containerlijnvaart rederijen de handschoen oppakken en gaat daarover met hen in gesprek.

Communicatie

Voor het uitvallen of tijdelijk uitstellen van een bepaalde dienstregeling kunnen verladers doorgaans begrip opbrengen, aldus EVO. Ook verladers kennen soms problemen in hun productieprocessen die het voor hen onmogelijk maken hun klanten op tijd te bedienen. Gouden regel is  wel dat de klant zo snel mogelijk op de hoogte gesteld wordt van de situatie en een mogelijke oplossing, als dit zich voordoet. Containerlijnvaartrederijen lijken een dergelijk mechanisme niet te hebben of niet belangrijk te vinden, constateert de verladersorganisatie. Dat is pijnlijk, want als de verlader tijdig geïnformeerd wordt, kan veel leed voorkomen worden.

Alternatieven

Bekend is dat sommige verladers ervoor zorgen  dat er altijd een tweede rederij klaarstaat die hun container alsnog binnen een aanvaardbare termijn naar de gewenste haven kan vervoeren.  Dat vraagt veel administratieve monitoring, die per definitie inefficiënt is. Maar vooral kleinere en middelgrote verladers kunnen hiervoor niet de mensen en middelen vrijmaken.  Vooral voor hen die  geen back-up hebben georganiseerd, zijn de druiven zuur. Voor weer andere verladers is de enige oplossing om de goederen via een hub met het vliegtuig te laten vervoeren. Dat is vele malen duurder dan zeetransport en ook een minder milieuvriendelijke oplossing.

Consultants

De beste oplossing voor verladers zou zijn dat containerlijnvaart rederijen tijdig en beter communiceren over dit soort wijzigingen in de dienstregeling. Volgens EVO is hier nog heel veel winst te behalen voor de rederijen en hun klanten, de verladers. Dit gaat de organisatie dan ook aankaarten bij de rederijen. Maar tot die tijd doen verladers er goed aan zich van dit soort informatie te voorzien via de bekende consultancy bureaus. Zowel Dynaliners, Drewry als het Amerikaanse Bluewater reporting geven snel en betrouwbare informatie over wijzigingen in dienstregelingen.