01-08-2012 Veel verladers raken in de problemen door gebrekkige informatie over wijzigingen in de dienstregeling door containerlijnvaartrederijen. Dat zegt verladersorganisatie EVO. Een groot aantal containerlijnvaartrederijen wijzigt of schrapt diensten zonder daarbij hun klanten tijdig van de mutaties op de hoogte te stellen. Verladers raken hierdoor veelvuldig in de problemen. Planningen lopen in het honderd en soms moeten productieprocessen worden stilgelegd.

Begrip

Voor het uitvallen of tijdelijk uitstellen van een bepaalde dienstregeling kunnen verladers doorgaans begrip opbrengen, aldus EVO. Ook verladers kennen soms problemen in hun productieprocessen die het voor hen onmogelijk maken hun klanten op tijd te bedienen.

Gouden regel is wel dat de klant zo snel mogelijk op de hoogte gesteld wordt van de situatie en een mogelijke oplossing, als dit zich voordoet. Containerlijnvaartrederijen lijken een dergelijk mechanisme niet te hebben of niet belangrijk te vinden, constateert de verladersorganisatie. Dat is pijnlijk, want als de verlader tijdig geïnformeerd wordt, kan veel leed voorkomen worden.

Beter communiceren

De beste oplossing voor verladers zou zijn dat containerlijnvaartrederijen tijdig en beter communiceren over dit soort wijzigingen in de dienstregeling. Volgens EVO is hier veel winst te behalen voor de rederijen en hun klanten. Dit gaat de organisatie dan ook aankaarten bij de rederijen.

Maar tot die tijd doen verladers er goed aan zich van dit soort informatie te voorzien via de bekende consultancybureaus. Zowel Dynaliners, Drewry als het Amerikaanse Bluewater reporting geven snel en betrouwbare informatie over wijzigingen in dienstregelingen.