16-06-2017  Per 14 juni zijn enkele correcties en wijzigingen in de Europese Douanewetgeving (Unions Customs Code oftewel UCC) ingegaan. Bedrijven dienen zich per direct aan de wijzigingen te houden. De correcties en wijzigingen zijn op 8 juni door de Europese Commissie aangenomen. Het betreffen vooral technische wijzigingen en correcties.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Verduidelijking regels afgifte langlopende leveranciersverklaring: Herintroductie mogelijkheid afgeven enkele verklaring voor het gehele kalenderjaar (artikel 62);
  • Meer tijd voor exporteurs om een Registered Exporter (REX) verklaring te krijgen voor het gebruik maken van handelsakkoorden, in het specifiek CETA (artikel 68);
  • Aanvullende financiële waarborgen voor wegverkeer: Aansprakelijkheid onder international road transport (TIR) verhoogd van 60.000 naar 100.000 euro (artikel 163);
  • Verduidelijking regels voor toewijzen ‘customs office of exit’ in het geval van uitvoer gevolgd door transit van accijnsgoederen (Article 329(8))

Meer informatie

Voor de wettekst met alle wijzigingen, kijk hier . Meer informatie over de UCC? Kijk hier.

Evenement

Om u door de vernieuwde wetteksten heen te helpen organiseert evofenedex volgende week een voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp "REX: een nieuw certificeringssysteem". De douane bespreekt de regels rondom het nieuwe elektronische systeem REX. Zaken waarin u in de praktijk tegen aan kunt lopen, worden toegelicht.