27-10-2011 Staatssecretaris Weekers wil het Eurovignet met ingang van 1 januari 2013 schrappen. Ter compensatie voor het verlies aan inkomsten voor de schatkist gaat de motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto’s met 122 procent omhoog. Daarnaast worden Euro 3 voertuigen zwaarder belast door een extra heffing van 20 procent over het nieuwe tarief. Deze verhoging geldt alleen voor voertuigen die 12 ton of zwaarder wegen.

Discussie

EVO is geen tegenstander van het afschaffen van het Eurovignet. Hierdoor kunnen administratieve lasten bespaard worden. EVO en TLN plaatsen echter wel een aantal vraagtekens bij het voornemen van Weekers. Als eerste moet het Eurovignet niet alleen in Nederland maar ook bij de andere verdragspartners (Zweden, Denemarken, België en Luxemburg) worden afgeschaft. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met bedrijven die momenteel geen Eurovignet aanschaffen of dat alleen af en toe doen. Ook moet de overheid rekening houden met de voertuigen die nu zijn vrijgesteld van het Eurovignet.
EVO en TLN blijven op deze punten hameren in de discussie over het afschaffen van het Eurovignet.

Oproep

Om de argumenten kracht bij te zetten wil EVO bij de gesprekken met Kamerfracties en het ministerie graag met voorbeelden komen. EVO is vooral op zoek naar voorbeelden van bedrijven die momenteel geen of weinig Eurovignetten aanschaffen. Hiermee kan EVO de diverse partijen laten zien wat de financiële gevolgen zijn van deze aanpassing.
Via het reactieformulier bij het bericht kunt u uw situatie achterlaten. Graag onder vermelding van het huidige bedrag dat u kwijt bent aan vignetkosten en de euronormen van de voertuigen.