14-10-2014  Het kabinet heeft twijfels over de onafhankelijkheid van deurwaarders. Om deze twijfels weg te nemen, diende staatssecretaris Fred Teeven recent een wetsvoorstel in om de bestaande Gerechtsdeurwaarderswet op belangrijke onderdelen te wijzigen. Deze wijzigingen moeten leiden ‘tot meer kwaliteit in de uitoefening van het ambt van gerechtsdeurwaarder’. 

Twijfels

De zorgen van het kabinet werden gevoed door een onderzoek naar het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Met name rondom de eisen die aan de onafhankelijkheid van een gerechtsdeurwaarder worden gesteld, groeiden twijfels. 

Freelancers

Teeven wil met het wetsvoorstel onder andere de ontwikkeling van freelancers in dit werkveld en de gebrekkige controle op hun functioneren een halt toeroepen. Daarom komen er wat hem betreft duidelijke en scherpe richtlijnen voor zogenoemde toegevoegd gerechtsdeurwaarders. 

Verantwoordelijkheid

De toegevoegd gerechtsdeurwaarder is niet benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij of zij is actief namens de gerechtsdeurwaarder aan wie hij is toegevoegd en kan/mag bepaalde ambtshandelingen verrichten onder verantwoordelijkheid en toezicht van deze gerechtsdeurwaarder. In het nieuwe wetsvoorstel mag nog maar aan maximaal twee gerechtsdeurwaarders iemand worden toegevoegd. Op die manier wordt de praktijk van het op freelance basis werken door toegevoegd gerechtsdeurwaarders, onmogelijk gemaakt. 

Toezicht

Daarnaast introduceert Teeven integraal toezicht op de wijze waarop gerechtsdeurwaarders de wet- en regelgeving naleven. Dit toezicht moet preventief van aard zijn, toezien op de integriteit van de gerechtsdeurwaarder en worden uitgevoerd door een onafhankelijke toezichthouder. 

Klachtwaardig handelen

Deze taak wordt opgedragen aan het Bureau financieel toezicht. Deze instantie is nu al belast met het financieel toezicht op de gerechtsdeurwaarders. Bij een ernstig vermoeden van zogenoemd klachtwaardig handelen, kunnen in de toekomst ook het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en het Bureau Financieel Toezicht de tuchtrechter vragen een gerechtsdeurwaarder direct te schorsen.

Register

Verder komt er een openbaar register voor gerechtsdeurwaarders, zodat iedereen kan nagaan of gerechtsdeurwaarder daadwerkelijk bevoegd is. Dit register bevat eveneens de nevenbetrekkingen van gerechtsdeurwaarders. Zo krijgt het publiek inzicht in de verschillende belangen die een gerechtsdeurwaarder kan hebben. De onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder wordt hiermee nader onderstreept.