07-05-2012  De 53e editie van de IATA Dangerous Goods Regulations, de regelgeving voor de luchtvracht van gevaarlijke stoffen, is op 1 januari 2012 van kracht geworden. Op 26 april 2012 is een addendum gepubliceerd dat met terugwerkende kracht van toepassing is.

State Variation

Het addendum heeft voornamelijk betrekking op nieuwe en gewijzigde State Variations (section 2.8.2) en Operator Variations (section 2.8.4). Verder is er een toevoeging in 7.1.4.1: als verpakkingen met gevaarlijke stoffen in limited quantities zijn geplaatst in een overpack, moet de buitenzijde van de overpack ook worden gekenmerkt met het LQ-kenmerk, tenzij de kenmerking op de verpakkingen zichtbaar is.

IATA-boek

In het IATA-boek worden de wijzigingen in de kantlijn aangegeven door een vierkantje (nieuw voorschrift) of een driehoekje (wijziging van het bestaande voorschrift).

Meer informatie over de voorschriften in de luchtvracht van gevaarlijke stoffen en de wijzigingen staat in de EVO-Kennisbank.