18-12-2015  Net als het ADR, waarin de regels voor het wegvervoer van gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd, worden ook de regels voor het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen (het RID) elke 2 jaar aangepast. In 2015 gaan de nieuwste wijzigingen in.

Een compleet overzicht van de regels en de wijzigingen staat op de website van Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF), www.otif.org.