30-01-2013  Sinds 19 januari gelden er nieuwe regels voor het rijbewijs als gevolg van de derde Europese rijbewijsrichtlijn. De regels rond het rijbewijs zijn Europees meer gelijk getrokken.

Categorieën

Er zijn verschillende rijbewijzen. De rijbewijscategorieën zijn:

rijbewijs A - motor

rijbewijs AM - bromfiets, snorfiets en brommobiel

rijbewijs B - personen - , bestelauto + aanhangwagen <750 kg

rijbewijs BE - personen - , bestelauto met aanhangwagen

rijbewijs C - vrachtauto + aanhangwagen <750 kg

rijbewijs CE - vrachtauto met aanhangwagen

rijbewijs D - bus voor personenvervoer van meer dan 8 personen + aanhangwagen <750 kg

rijbewijs DE - bus met aanhangwagen

Belangrijkste veranderingen

  • De minimumleeftijd verandert voor het besturen van voertuigen uit de categorieën A, C en D.
  • Het motorrijbewijs krijgt 3 categorieën: A1, A2 en A. De categorie hangt af van het vermogen van de motor, de leeftijd van de kandidaat en de ervaring van de kandidaat.
  • De nieuwe rijbewijscategorie B+ (code 96) geldt voor personen- en bestelauto's met een aanhangwagen zwaarder dan 750 kilogram (kg) en een totaalgewicht tussen de 3500 kg en 4250 kg.
  • Het vrachtautorijbewijs krijgt 2 categorieën: C1 en C. Het C1-rijbewijs is voor lichte vrachtauto’s en campers (tussen 3500 kg en 7500 kg). Het C-rijbewijs is voor vrachtauto’s vanaf 3500 kg.
  • Naast categorie D (vervoer van meer dan 8 personen, exclusief bestuurder) komt er ook een categorie D1 voor lichte bussen (maximaal 16 personen, exclusief bestuurder).
  • Categorie E (aanhangwagen) wordt ingevoerd bij C1 en D1.
  • De geldigheidsduur voor de rijbewijscategorieën C en D gaat van 10 naar 5 jaar. Gaat voor alle rijbewijshouders C en/of D gelden.
  • Het maximale gewicht van een aanhangwagen of oplegger bij rijbewijscategorie BE is beperkt tot 3500 kg. Het maximale gewicht van de aanhangwagen of oplegger mag alleen onder bepaalde voorwaarden zwaarder zijn dan 3500 kg.

Mensen die voor 19 januari 2013 al een rijbewijs hebben, behouden hun rechten. Alleen wanneer de nieuwe rechten gunstiger zijn, gelden deze voor iedereen.

Nieuw model rijbewijs

Ook verandert het Nederlandse rijbewijs. Het rijbewijs krijgt een aantal nieuwe echtheidskenmerken. Het rijbewijs houdt wel het creditcardformaat.