20-06-2013  Het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee is geregeld in de IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code). Hierin staan voorschriften voor onder meer documenten, verpakkingen, etikettering en kenmerking van verpakkingen en transporteenheden.

Amendment 36-12

Elke twee jaar zijn er wijzigingen in de IMDG Code. Op 1 januari is het weer zo ver. Met de wijzigingen van 1 januari 2014 wordt Amendment 36-12 definitief van kracht. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de hoogte van het UN-nummer op verpakkingen, vervoer van machines en apparaten.

Geen overgangstermijn

De IMDG Code kent geen overgangstermijn, zoals bijvoorbeeld het ADR, maar de nieuwe voorschriften mogen al sinds 1 januari 2013 worden toegepast.

Seminar

EVO organiseert in het najaar een seminar over de wijzigingen in de IMDG Code. Bijzonderheden worden binnenkort bekend gemaakt.

Meer informatie over de IMDG Code en een kort overzicht met wijzigingen