04-02-2013  Vrijwel alle nieuwe Nederlandse winkelcentra bieden onvoldoende ruimte aan bevoorradend verkeer. Dit blijkt uit een onderzoek van EVO. Er is te weinig fysieke ruimte in en rondom het winkelcentrum. 

Concreet houdt het probleem in:

  • er is te weinig manoeuvreerruimte
  • er zijn te weinig en te kleine losplaatsen 
  • chauffeurs moeten vaak achteruitrijden
  • de toegangswegen zijn te krap (the last mile)
  • er zijn veel obstakels zoals reclameborden, luifels
  • de doorrijhoogte voor reguliere vrachtauto’s is te laag
  • de bochten zijn te krap

Manoeuvreren

Dit heeft onder meer tot gevolg dat de chauffeur vaak moet manoeuvreren met zijn voertuig, wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt. Ook veroorzaakt het meer uitstoot van schadelijke stoffen. Verder kan het bedrijfsleven vaak geen optimaal voertuig inzetten, maar moet uitwijken naar kleinere voertuigen. Dit kost het bedrijfsleven onnodig extra geld.

Ondergeschikte rol

Het probleem wordt vooral veroorzaakt doordat bevoorrading een ondergeschikte rol speelt in de ontwikkeling van nieuwe winkelcentra. Er wordt niet genoeg rekening gehouden met de maatvoering en de benodigde manoeuvreerruimte van de voertuigen. Huurders (winkelketens) en beroepsvervoerders zijn niet betrokken bij de ontwikkeling van (nieuwe) winkelcentra.

Vanaf het begin betrokken

Om het probleem aan te pakken, moeten alle relevante partijen vanaf het begin van het ontwerp- en ontwikkelingsproces van winkelcentra worden betrokken. Behalve projectontwikkelaars en gemeenten zijn dit in ieder geval (toekomstige) winkeliers en vervoerders of hun vertegenwoordigers (bijvoorbeeld brancheorganisaties en belangenbehartigers). Er moet rekening worden gehouden met de eigenschappen van voertuigen. Computersimulaties van de bevoorrading en inschakeling van externe deskundigheid maken een extra kwaliteitstoets mogelijk.

Specifiek voor verladers/ontvangers en vervoerders adviseert EVO het volgende:

  • Houd regionaal nieuws over ruimtelijke ontwikkelingen (RO) goed bij door onder meer de landelijke RO-portal ruimtelijkeplannen.nl en gemeentelijke websites geregeld te raadplegen.
  • Zorg voor betrokkenheid bij RO-besluitvormingsprocedures. Ga naar inspraakavonden, onderhoud contact met de betrokken ambtenaren en adviseer hen. Dien zienswijzen in en maak bezwaar als het nodig is.
  • Win deskundig advies in, bijvoorbeeld bij EVO.