Winschoterdiep in stad Groningen gestremd27-2-2012  Vanmorgen tussen twee en drie uur is ter hoogte van de Flensburgweg in de stad Groningen de kade op de Noordoever ingestort. Daardoor is al het scheepvaartverkeer op het Winschoterdiep gestremd. Provincie Groningen verwacht dat de stremming in ieder geval drie dagen zal duren.

Op de oever lag bouwafval dat afkomstig is van de aanleg van het nieuwe spoorwegstation Europapark in Groningen. Het lijkt erop dat het depot te zwaar is geworden, waardoor de damwand het heeft begeven.

De vaargeul in stad is ter plaatse geblokkeerd door modder en grind uit het depot, waardoor het voor schepen onmogelijk is er langs te varen.