Een betere mobiliteit van organisatie en medewerkers met de mobiliteitsscan

15-01-2013  Bedrijven met 25 tot 250 medewerkers kunnen ook in 2013 door EVO een gratis mobiliteitsscan laten uitvoeren. Naar aanleiding van de scan krijgen zij een mobiliteitsverbeterplan waarin adviezen staan hoe de mobiliteit van de medewerkers en de organisatie kan worden verbeterd. Een betere mobiliteit zorgt voor besparing op reistijd en reiskosten, een betere bereikbaarheid, minder uitstoot van schadelijke stoffen en een hogere productiviteit.

Hoe werkt de mobiliteitsscan

Een mobiliteitsscan kan gratis worden uitgevoerd met een mobiliteitsvoucher van het Agentschap NL. Een EVO-adviseur kan een mobiliteitsscan uitvoeren en adviseren welke maatregelen kunnen worden genomen voor een beter mobiliteitsbeleid. Per verbetermaatregel worden de effecten in kaart gebracht. Ook wordt geadviseerd over de wijze waarop de verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.