13-09-2012  VVD en PvdA zijn onmiskenbaar de grote winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen. Een definitieve uitslag laat nog even op zich wachten, maar de nek-aan-nekrace heeft er in ieder geval voor gezorgd dat zij alle andere partijen op grote afstand houden.

Goed nieuws

Deze uitslag betekent goed nieuws voor de EVO-lobby om de belasting van het woon-werkverkeer met de zakelijke bestelauto een halt toe te roepen. Beide partijen, die vermoedelijk samen de kern van een nieuwe regeringscoalitie vormen, keerden zich in hun programma’s en de campagne al tegen deze maatregel uit het Lenteakkoord. Tijdens het EVO-verkiezingsdebat beloofden de verkeerswoordvoerders van beide partijen plechtig alles in het werk te stellen om deze belasting tegen te houden.

Kilometerbeprijzing

De vraag is nog wat er in de coalitieonderhandeling gaat gebeuren met de kilometerbeprijzing. In haar verkiezingsprogramma maakt de PvdA zich hier hard voor, net als voor een aparte heffing voor het vrachtverkeer, de Maut naar Duits voorbeeld. De VVD is fel gekant tegen kilometerbeprijzing.

Zetels

Veel bekende vervoerswoordvoerders van de politieke partijen zagen gisteren hun zetel veiliggesteld. Dit geldt in ieder geval voor Ton Elias (VVD), Attje Kuiken (PvdA), Sander de Rouwe (CDA), Kees Verhoeven (D66) en Farshad Bashir (SP).