02-10-2012  De belangrijkste uitdaging voor de internationale containerlogistiek in de toekomst is het tegelijkertijd verbeteren van de veiligheid én efficiëntie in de supply chain. Deze twee belangen van overheid en bedrijfsleven lijken strijdig met elkaar, maar via ‘supply chain visibility’ kan aan beide worden gewerkt. Supply chain visibility houdt in dat bedrijfsleven en overheid meer data van betere kwaliteit met elkaar delen.

Risicobeoordeling

Hiervoor bestaan al technische oplossingen, maar het integreren van deze oplossingen in de supply chain blijkt nog vaak een probleem. Het Europese onderzoeksproject Cassandra heeft als doel deze integratie te bespoedigen zodat de risicobeoordeling van processen in ketens snel kan verbeteren. Volgens de visie die is ontwikkeld binnen Cassandra is het cruciaal dat er koppelingen worden gemaakt tussen verschillende (bestaande) gegevensbronnen.

Toetsen aan praktijk

In een workshop georganiseerd door TNO, in samenwerking met de European Shippers' Council (ESC) en Clecat moeten de visie en concepten vanuit het project Cassandra worden getoetst aan de praktijk van de belangrijkste stakeholders: douane, expediteurs en verladers. Zij worden dan ook van harte uitgenodigd aan de workshop deel te nemen en input te leveren op dit onderwerp.

Aanmelden

De workshop start op 30 oktober om 10.00 uur in Brussel en eindigt om 17.00 uur met een borrel. In de bijlage staat de agenda voor de workshop.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door, onder vermelding van naam, functie en organisatie, een e-mail te sturen aan Jacqueline de Putter.