09-02-2017  Wie op woensdag 22 maart in Zoetermeer de workshop ‘Transportkosten en –kostentoewijzing’ volgt, krijgt helder in beeld wat de echte transportkosten zijn van het wegvervoer naar klanten. Deelnemers leren op de juiste manier calculaties te verrichten om zo de échte kosten per rit te bepalen. Op die manier wordt duidelijk welke prijs er uiteindelijk toegerekend kan worden per klant, kan de winstgevendheid per opdracht worden verhoogd en komt er inzicht in alle kosten.

Rekenmodel

De workshop gaat, na een korte introductie over het begrip kostprijs in het transport, in op de wijze waarop transportkosten kunnen worden toegewezen. Ook wordt aan de hand van een rekenmodel  en cases getoond wat de gevolgen zijn als er bepaalde klanten wegvallen, wanneer er tijdsvensters opduiken of als de leverfrequentie verandert.

Masterclass Wegtransport

De workshop is onderdeel van de masterclass Wegtransport. De masterclass bestaat uit drie workshops die diep ingaan op dé uitdaging van iedere verlader of transporteur: het onder controle krijgen en houden van de kosten van het wegtransport. Na het volgen van de masterclass zijn deelnemers volledig in staat hierover weloverwogen beslissingen te nemen. Alle workshops kunnen apart worden gevolgd.

Meer informatie over de workshop Transportkosten en -kostentoewijzing