05-03-2015  Bezoekers van het EVO-Zeevrachtcongres op 20 maart kunnen zich, naast het plenaire middagprogramma, optioneel aanmelden voor twee workshops in de ochtend. Zij kunnen kiezen uit de volgende onderwerpen:

Arbitrage en e-arbitrage in maritieme geschillen

Niels van der Noll van de stichting Transport and maritime arbitration Rotterdam-Amsterdam (Tamara) laat deelnemers aan de workshop in een rollenspel zien hoe zij arbitrage kunnen inzetten om geschillen met hun wederpartij effectief en tegen redelijke kosten op te lossen. Niet alleen een juridisch, maar ook een commercieel belang. Verder wijst hij op het voordeel van heldere clausules over geschillenbeslechting en toepasselijk recht in contracten en algemene voorwaarden.

Schade aan en verlies van lading

Wat te doen als lading niet of beschadigd aankomt? Wanneer heeft een ladingbelanghebbende  recht op vergoeding van schade? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? In de workshop gaat EVO-bedrijfsjurist Pieter Meijer in op de beperkingen van aansprakelijkheid van de vervoerder, de rechten en verplichtingen van de ladingbelanghebbende en de verschillende regimes die een rol kunnen spelen. Daarbij zal hij ook kort aandacht besteden aan de Rotterdam Rules.

Workshop Contractvormen in de scheepvaart

In deze workshop van Carlijn ten Bruggencate van Cox Ten Bruggencate Advocaten komt het afstemmen van uw vervoerscontracten op de leveringscondities en betalingsafspraken uit uw verkoopcontract aan de orde. Ook besteedt zij aandacht aan verschillen tussen een vervoers- en expeditiecontract en het gebruik van algemene voorwaarden. Tot slot komen problemen aan de orde die specifiek spelen bij zeevervoer, zoals detention en demurrage, het rollen van containers, verkeerde aflevering en de samenloop van een bill of lading met een charter party. Er is ruim tijd voor vragen en discussie.