WTO-tijdperk ten einde?

Van handelsoorlogen naar een handelsjungle

11-12-2019  evofenedex vreest, door het uitvallen van de WTO, een ontwikkeling van handelsoorlogen naar een handelsjungle. Vanaf vandaag is het onmogelijk om als land in hoger beroep te gaan bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het beroepsorgaan functioneert niet meer, omdat het twee van zijn laatste drie juristen verloor. De WTO was een belangrijk instrument voor de vrije wereldhandel, waarin onafhankelijke arbitrage plaatsvond bij geschillen over importtarieven tussen landen. De Verenigde Staten (VS) hebben de benoeming van nieuwe arbiters geblokkeerd.

Toename protectionisme

Bart Jan Koopman, directeur van evofenedex, zegt dat het uitvallen van de WTO leidt tot een toename van protectionisme. “De respons van landen en regio’s op protectionistische maatregelen is meestal om met gelijke munt terug te betalen. Het resultaat is voor alle betrokken landen desastreus en betekent het verlies van banen en handel. Nu is er geen rem meer op deze reflex en is een toename van wereldwijd protectionisme richting Europa onontkoombaar.”


Rol China

De belangrijkste beweegredenen van de VS om de benoeming van nieuwe arbiters te blokkeren, is dat zij van mening zijn dat het beroepsorgaan meer sturing geeft dan noodzakelijk. Bijvoorbeeld door het maken van nieuwe regels door eigen jurisprudentie, wat de soevereiniteit van staten aantast. Ook speelt de positie van China een belangrijke rol. De VS en de Europese Unie (EU) willen dat de concurrentie door Chinese bedrijven die staatssteun krijgen of waarin de staat een rol speelt, harder door de WTO wordt aangepakt.  De EU zette in op hervorming van de WTO. De VS wil juist meer ruimte laten aan het handelen van lidstaten om landen aan te pakken met sancties en hebben nu via de diplomatieke route de WTO uitgekleed.


Brexit

De gevolgen van een uitgeklede WTO zijn ook van invloed op de brexit van het Verenigd Koninkrijk (VK). Bij veel voorstanders van een no-deal brexit was veel vertrouwen in het lidmaatschap van de WTO als alternatief voor de EU. Komt er geen brexit-deal tussen de EU en het VK, vallen alle handelsakkoorden van de EU waar het VK nu nog van profiteert in een klap weg. Het terugvallen op de wereldwijde handelsafspraken zónder geschillenbeslechting is voor de Britten nu een minder aantrekkelijk vooruitzicht.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder