28-07-2014  De Wereldhandelsorganisatie (WTO) vergadert deze week over de implementatie van het zogenoemde Bali-akkoord, een serie afspraken tussen 157 landen over internationale handelsfacilitatie. India en een aantal ontwikkelingslanden dreigen dit wereldhandelsakkoord toch niet te ondertekenen.

Implementatie

Tijdens de extra WTO-vergadering op 31 juli aanstaande moeten de ondertekenaars van het vorig jaar overeengekomen handelsakkoord een ‘legal protocol’ aannemen, zodat de eerder gemaakte afspraken over internationale handelsfacilitatie kunnen worden geïmplementeerd. India en een flink aantal ontwikkelingslanden stellen nu echter dat zij het wereldhandelsakkoord alleen steunen als er voortgang wordt geboekt op het gebied van internationale voedselveiligheid.

Compromis

Tijdens de vergadering moeten de landen onder de regie van de WTO tot een compromis zien te komen om te voorkomen dat de implementatie van het Bali-akkoord vertraging oploopt. Lukt dit niet voor het eind van deze maand, dan krijgt het vertrouwen dat er mondiaal in de WTO is een flinke knauw.

Belang

Het Bali-akkoord moet bovendien wereldwijd 21 miljoen banen opleveren, waarvan 18 miljoen in ontwikkelingslanden. Tot slot wordt het akkoord gezien als een eerste stap richting extra afspraken over handelsfacilitatie die moeten bijdragen aan het aantrekken van de wereldeconomie.