07-02-2013  Voor Nederlandse verladers was het algemeen overleg over zee- en binnenvaart tussen de Tweede Kamer en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gisteren een koude douche.

Kritische vragen

Ondanks kritische vragen van de Kamerleden over voornemens van de minister om het wegen van beladen containers te verplichten, de sluizen in Limburg en Noord-Brabant gedurende de nacht te sluiten en de zwaveluitstootnorm voor zeeschepen aan te scherpen, gaf zij op geen van deze voor het bedrijfsleven heikele voornemens toe. EVO vertrouwt nu op de Tweede Kamer om de minister met moties tot koerswijzigingen op deze drie dossiers te bewegen.

Ambtelijke lijn

De minister bleef gedurende het debat consequent de ambtelijke lijn van haar ministerie uitdragen, namelijk dat verplicht wegen noodzakelijk is om het overboord slaan van containers te voorkomen, dat de sluizen in Limburg en Noord-Brabant ’s nachts dicht moeten omdat het geld op is en dat de nieuwe zwavelrichtlijn voor de zeescheepvaart onontkoombaar is omdat het internationaal is afgesproken. De minister leek geen oog te hebben voor de negatieve gevolgen - extra kosten en vertragingen in de keten - van deze maatregelen voor handels- en productiebedrijven.

Moties

EVO vertrouwt erop dat de Kamerleden het kabinet alsnog bij de les krijgen door op alle drie de onderwerpen een motie in te dienen. Voor handels- en productiebedrijven, EVO-leden dus, is het van groot belang dat zij niet worden opgezadeld met nog meer onnodige administratieve lasten door een weegverplichting voor containers. Ook is het zaak dat de beschikbare capaciteit niet wordt beperkt voor een minimale bezuiniging op de sluisbediening en tot slot moet het kabinet oog hebben voor de mogelijk desastreuze gevolgen van de zwavelrichtlijn die 1 januari 2015 van kracht wordt.