03-01-2013 De provincies Zeeland en Zuid-Holland werken als eerste provincies samen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicovolle (Brzo) bedrijven. Door de samenwerking moet de kwaliteit van de uitvoering verbeteren.

Eén RUD

Met ingang van 1 januari worden de vergunningen en inspecties bij risicovolle bedrijven in Zeeland en Zuid-Holland gecoördineerd vanuit één Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Dit coördinatiepunt is ondergebracht bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, de dienst die dit toezicht al doet bij alle risicovolle bedrijven in het Rijnmondgebied.

Contact bedrijven

De bedrijven kunnen gewoon nog terecht bij uitvoeringsdienst waarmee zij tot nu toe zaken deden. Er vindt geen wijziging plaats in het bevoegd gezag.