03-05-2012  De Zeelandbrug is van maandag 7 mei middernacht tot dinsdag 8 mei 5.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de stremming worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd: aanpassingen aan de constructie van de onderhoudssteiger bij het basculedeel en het aanbrengen van reflectors op de barriers.

Andere route

Weggebruikers wordt geadviseerd om tijdens de stremming een andere route te kiezen. Bij de Zeelandbrug en de toeleidingswegen staan informatieborden en een omrijroute via de Stormvloedkering is aangegeven.