Zeer hoge verkeersdruk zorgt voor problemen op A50 Nijmegen-Oss

Maatschappelijke kosten lopen in 20 jaar op tot maximaal 45 miljoen euro

11-07-2019  De verkeersdruk is op sommige delen van de A50 tussen Nijmegen en Oss erg hoog. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het MIRT-onderzoek dat het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant eind vorig jaar zijn gestart. Het gevolg van de hoge verkeersdruk is veel files, relatief veel kop-staartbotsingen in de spits en veel sluipverkeer in de omliggende gemeenten. Dat alles zorgt voor forse maatschappelijke kosten die over pakweg 20 jaar stijgen naar 20 tot 45 miljoen euro per jaar.

De A50 is een belangrijke schakel in het Nederlandse snelwegennet en is één van de vier grote noord-zuidverbindingen in het snelwegennet van Midden-Nederland. De fileproblematiek op de A50 tussen Nijmegen en Oss veroorzaakt grote economische en maatschappelijke schade. Het knelpunt staat hoog in de nationale filelijstjes en evofenedex dringt dan ook al geruime tijd aan om maatregelen te nemen die de doorstroming verbeteren. Door de slechte doorstroming staat ook de verkeersveiligheid onder druk.

MIRT-onderzoek

Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant hebben eind vorig jaar afgesproken een zogenoemd MIRT-onderzoek te starten. Dit onderzoek is de eerste stap naar een mogelijke verbeteringen van de verkeerssituatie op de A50. Onlangs is de eerste fase van het onderzoek, een onderbouwde analyse van de problemen afgerond. Het onderzoek wijst uit dat met name rond de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven en op het traject Bankhoef-Paalgraven de verkeersdruk zeer hoog is. Het traject kent ook een relatief hoog aandeel vrachtverkeer, bijna twee keer zo hoog als een gemiddelde snelweg. Dat duidt op een groot economisch belang van deze verbinding.

Voor de verbetering van de A50 zijn door het Rijk nog geen middelen gereserveerd. Wij ontvangen regelmatig klachten van bedrijven die hinder en schade ondervinden van de files op dit deel van de A50. Wij maken ons dan ook hard voor een snelle verbetering van de verkeersproblemen hier.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder