05-04-2011  De Europese Commissie wil prijsafspraken tussen rederijen in Azië en de Verenigde Staten aanpakken. Dat heeft de Commissie opgenomen in het Witboek waarin het haar toekomstvisie op infrastructuur en vervoer ontvouwt.

Volgens EVO is de nog altijd bestaande praktijk van prijsafspraken principieel verwerpelijk, belemmert ze de concurrentie tussen rederijen en heeft ze een prijsopdrijvende werking. Daardoor betalen verladers de rekening.  

De prijsafspraken die rederijen met elkaar maken kosten het verladende bedrijfsleven volgens EVO jaarlijks honderden miljoenen euro’s.

In Europa zijn de zogenaamde ‘conferences’ al verboden. Dat heeft geleid tot een competitieve prijsontwikkeling. Op veel trades buiten Europa ontbreekt het daar nog altijd aan. Doordat er geen sprake is van een open markt in de zeescheepvaart in Azië en de VS, betalen verladers in de regel veel te veel voor het vervoer over zee.

Dat de Europese commissie het tot één van haar veertig belangrijkste doelstellingen vindt behoren om de conferences in Azië en de VS te bestrijden ziet EVO als een groot winstpunt.

Het is nu zaak dat de Commissie boter bij de vis doet en echt werk maakt van de aanpak van prijsafspraken in Azië en de VS.  Daarvoor moet de Commissie zo snel mogelijk in overleg met de Amerikaanse federale regering en Aziatische overheden.