Zoetermeer, 1 juni 2012

EVO: ‘Zeggenschap van NS over het spoor geen goede zaak’

Eerlijke capaciteitsverdeling personen- en goederenvervoer mogelijk in het gedrang

Verladersorganisatie EVO is kritisch over de gesuggereerde samenwerking tussen NS en Prorail. EVO vreest dat een eerlijke capaciteitsverdeling op het spoornet tussen personen- en goederenvervoer en tussen de verschillende vervoerders daardoor in het gedrang komt. Dat geldt met name op baanvakken waar de capaciteit erg krap is of nog niet is aangepast aan de verwachte groei van het treinverkeer en tijdens spitsuren. Een minder eerlijke verdeling van de spoorcapaciteit kan het goederenvervoer per spoor onbetrouwbaarder maken en daarmee onaantrekkelijker voor het bedrijfsleven.

Winterproblemen

Tijdens de afgelopen winterperiode heeft het goederenvervoer over het spoor weinig last ervaren van problemen, die het NS-reizigersvervoer wel parten hebben gespeeld. EVO vindt het onacceptabel indien de NS bij meer zeggenschap over het spoornet straks die winterproblemen van het personenvervoer oplost door de capaciteit voor het goederenvervoer te beperken. Het bedrijfsleven zit niet te wachten op weer een wijziging in de beheerstructuur.

Marktwerking

EVO wijst erop dat een intense samenwerking tussen NS en Prorail het Europese beleid kan frustreren. Met het oog op een betere marktwerking van het spoor in Europa eist Brussel van de EU-lidstaten namelijk een volledige scheiding tussen vervoerdiensten en het beheer van het spoornet.