11-09-2015  Om verladers kennis te laten maken met chartering, organiseert de Portugese verladersorganisatie van 5 tot en met 9 oktober een cursus hierover in Lissabon.

Aantrekkelijk alternatief

Scheepvaart is een bijzondere en specifieke business. Niet alleen rederijen vervoeren lading voor hun klanten, verladers kunnen dit zelf ook doen door een schip te charteren. Dit kan een zeer aantrekkelijk alternatief zijn qua geld en tijd.

Onderwerpen

In de cursus ‘Chartering a Shipper’s View’ worden alle zaken vanuit de verlader benaderd. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer juridische aspecten, rollen van scheepseigenaren en -agenten en soorten schepen.

In de bijgevoegde (Engelstalige) brochure en het cursusprogramma zijn alle details te vinden.

Meer informatie en aanmelden: cpc@aip.pt.