Zero-emissie ambities in Utrecht

20-09-2017. De gemeente Utrecht, evofenedex, Centrummanagement Utrecht en TLN hebben afspraken gemaakt over verruiming van venstertijden voor duurzame voertuigen.  Olav Vissers, regiovoorzitter Noordwest, vertegenwoordigde de vereniging evofenedex.

Gemeente Utrecht is voornemens om per 1 januari het voetgangersgebied in het centrum uit te breiden. Met de uitbreiding van het voetgangersgebied gelden ook ruimere venstertijden voor het bevoorraden van de binnenstad voor ondernemers met schone voertuigen. Daarnaast kunnen nieuwe logistieke concepten en betere samenwerking tussen alle partijen zorgen voor bundeling, waardoor tijdens winkeltijden meer ruimte is voor bezoekers van de binnenstad. Zo wordt bijvoorbeeld op verschillende locaties in de stad geëxperimenteerd met zogenaamde ‘stop&drop’-plekken. Ondernemers doen ervaring op met nieuwe logistieke concepten en schone voertuigen, in kader van de Greendeal Zero Emissie Stadsdistributie.

Tijdslijn Greendeal ZES

Tot 2020 zijn er diverse maatregelen en projecten gericht op het stimuleren van de duurzaam transport en bevoorraden. Over twee jaar vindt er een evaluatie plaats van de pilotprojecten en de maatregelen, overigens ook op landelijk niveau. Belangrijke criteria voor ondernemers zijn de mate van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de zero-emissie alternatieven. Op basis van de evaluatie wordt beoordeeld of de venstertijden voor schone voertuigen verder kunnen worden verruimd, ten koste van de bevoorradingstijd voor minder schone voertuigen. Met deze werkwijze streven de partijen naar het realiseren van een emissievrije bevoorrading in 2025.

Landelijk loket

evofenedex zet zich in om de kennis en ervaringen over de pilotprojecten te verspreiden. Daarnaast wil evofenedex het aantal gemeenten dat samenwerkt binnen de Greendeal ZES fors uitbreiden. Om op deze wijze door schaalvergroting de betaalbaarheid en beschikbaarheid van schone voertuigen te stimuleren. Tot slot maakt evofenedex zich sterk voor een transparante en eenduidige Greendeal ZES-aanpak richting 2025 en voor één landelijk loket voor alle ontheffingen en privileges die nodig zijn voor de toegang tot de steden. Hierdoor worden innovatieve ondernemers ontlast in de lokale regeldruk.

Marcel
Contact

Vragen over magazijnen?

Marcel en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder