Toekomstige toegangseisen afgestemd op het landelijk vastgestelde beleid

Leestijd 2 minuten

05-01-2021  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft kondigt de intentie aan om per 1 januari 2025 een zero-emissiezone voor bedrijfs- en vrachtauto’s in te voeren. De omvang van de aangekondigde zero-emissiezone zal even groot zijn als de huidige logistieke zone. Daarnaast zijn de toekomstige toegangseisen afgestemd op het landelijk vastgestelde beleid. 

De contouren van de zero-emissiezone volgen de contouren van de bestaande logistieke zone. De zone geldt vanaf 2025 niet alleen voor vrachtauto’s, maar ook voor bestelauto’s. Het betekent dat de gehele binnenstad van Delft voor deze doelgroepen een zero-emissiezone wordt. Buiten de zero-emissiezone vallen belangrijke doorgaande verkeersaders zoals de Zuidwal, Westlandsweg, Nieuwe Gracht, Coenderstraat, Spoorsingel, een gedeelte van de Phoenixstraat en Wateringsevest (‘westzijde’), Vrijenbanselaan, Van Miereveltlaan, Stalpaert van der Wieleweg en Oostsingel. Wel valt een gedeelte van deze wegen in de bestaande milieuzone, die blijft bestaan naast de zero-emissiezone. Een verkeersbesluit om de zone officieel vast te stellen, zal in een later stadium worden genomen.

De voorziene contouren van de zero-emissiezone zijn hieronder op de kaart weergegeven, waarbij het gebied binnen de rode stippellijn de contouren van de zero-emissiezone aangeeft.

Zero-emissiezone per 2025 in Delft

Er zijn een aantal landelijke afspraken gemaakt over de toegangseisen in de zero- emissiezone:

 • Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die na 1 januari 2025 op kenteken worden gezet, moeten emissievrij zijn in de Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)-zone.
   
 • Plug-in hybride vrachtauto’s hebben tijdelijk, tot 1 januari 2030, toegang tot de ZES-zone, als zij daar aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden.
   
 • Alle bestel- en vrachtauto’s moeten vanaf 1 januari 2030 emissievrij zijn in de ZES-zone.
   
 • De gemeente kan een ontheffing verlenen op grond van een hardheidsclausule. Dit kan ingezet worden voor gevallen waarin een voortijdige investering niet proportioneel is en ondernemers, in afwijking van de landelijke toegangseisen, meer tijd nodig hebben om de overstap naar emissieloze bestel- en vrachtauto’s te maken.
   
 • Bakwagens Euro-VI die ná 1 januari 2020 en trekkers Euro-VI die ná 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZES-zone.
   
 • Bestelauto’s Euroklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de ZES-zone.
   
 • Bestelauto’s Euroklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de ZES-zone.
Mark van Geest evofenedex
Contact

Vragen over milieuzones?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder