19-10-2012  Recent heeft de Hoge Raad bepaald dat een paraaf als handtekening kan gelden als voldoende duidelijk is wie die paraaf heeft gezet. Dit is zelfs zo als de paraafzetter de taal waarin het stuk is geschreven niet spreekt of begrijpt.

In deze zaak ging het om een arbeidsovereenkomst en een aanvullende arbeidsovereenkomst in een vreemde taal die op elke pagina waren voorzien van een krabbel van het hoofd juridische zaken van de werkgever.

Tussen werkgever en werknemer was discussie ontstaan over de geldigheid van de krabbel van werkgeverskant.

Uiteindelijk heeft de Hoge Raad de werknemer in het gelijk gesteld door te bepalen dat het zetten van een paraaf wel degelijk kan gelden als ondertekening. Zolang de paraaf de betreffende persoon maar voldoende individualiseert. Het maakt hierbij volgens de Hoge Raad niet uit dat het geparafeerde stuk is opgesteld in een taal die de paraafzetter niet machtig is. Wees dus voorzichtig met het zetten van een krabbel! 

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de juridische afdeling van EVO, telefoon 079 3467 346 of e-mail