Zo borg je een succesvolle veiligheidsaanpak in het magazijn

In de afgelopen jaren hebben zij diverse maatregelen genomen om hun succesvolle veiligheidsaanpak te borgen binnen de organisatie

08-03-2021 Dat een gezonde en veilige werkcultuur niet over één nacht ijs gaat, weten ze bij Herbalife Nutrition maar al te goed. Al meer dan tien jaar staat gezond en veilig werken bovenaan de agenda. In 2017 namen zij deel aan de Prijs Veiligste Magazijn en wonnen zilver. Maar dit was geen reden om achterover te leunen. Integendeel zelfs. In de afgelopen jaren hebben zij diverse maatregelen genomen om hun succesvolle veiligheidsaanpak nog meer te borgen binnen de organisatie.

Een instructieboekje, een kort gesprekje en soms een rondleiding. Nieuwe werknemers en uitzendkrachten in een magazijn worden soms aan hun lot overgelaten, met alle gevolgen van dien. Een slecht ingewerkte werknemer zorgt ervoor dat de kans op een ongeval toeneemt en dat kan een bedrijf veel geld kosten. Bij Herbalife Nutrition in Venray pakken ze het helemaal anders aan. “Of het nu een uitzendkracht betreft of iemand die een contract heeft bij ons bedrijf, iedereen wordt hetzelfde behandeld”, aldus Anthio Straten, senior manager Distribution Compliance EMEA (Europa, Midden-Oosten, Afrika en de Russisch sprekende landen). Samen met zijn collega Martine Christians (Health & Safety Coordinator EMEA) werkt hij dagelijks aan de veiligheid en het veiligheidsbewustzijn in het bedrijf. “Met onder meer speciale themadagen en -weken, een veiligheidsmarkt, opvallende posters en onze veiligheidsmascotte John Pylon proberen we iedereen alert te houden.”

Veiligheidstest

Dat begint volgens Straten en Christians al bij het aannemen van nieuwe medewerkers, die allemaal hetzelfde inwerktraject doorlopen. “Ook de uitzendkrachten krijgen eerst een uitgebreide rondleiding door het magazijn, met uitleg hoe we werken en wat de procedures zijn”, legt Straten uit. “Daarna moeten ze een veiligheidstest maken op de computer of telefoon. Die moet voldoende zijn. Wanneer vragen niet goed zijn beantwoord, worden ze besproken en krijgt de nieuwe medewerker eventueel extra uitleg.” Verder worden nieuwe medewerkers tijdens hun eerste dagen begeleid door een buddy, een ervaren collega die de nieuwe medewerker onder zijn hoede neemt.

Met gemiddeld vier incidenten per jaar doet Herbalife Nutrition het, vergeleken met het landelijk gemiddelde, goed. “Uit onafhankelijk onderzoek onder medewerkers in Venray blijkt dat 94 procent van de mensen zich veilig voelt”, vertelt Straten. “Dat is een erg hoog percentage.” Volgens zijn collega Christians wordt alles op alles gezet om dat ook hoog te houden.

Medewerkers kunnen de Code Gezond en Veilig Magazijn ondertekenen.
Medewerkers kunnen de Code Gezond en Veilig Magazijn ondertekenen. De mascotte John Pylon staat symbool voor alle veiligheidszaken binnen het bedrijf

 

Aandacht 

Dat moet ook, want een gezonde en veilige werkvloer vergt continue aandacht. Hiervoor moeten medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn en moet de veiligheidsaanpak duurzaam zijn door borging binnen de bestaande processen. Na het winnen van het zilver tijdens de Prijs Veiligste Magazijn door Herbalife Nutrition – onder leiding van Straten en Christians – zijn er onder meer bluespots op hun intern transport geplaatst, is er een jaarlijkse veiligheidstest ontwikkeld en zijn zogenoemde verbeterzuilen op de operationele afdelingen geplaatst. “Met deze verbeterzuilen proberen we een open en transparante communicatiecultuur te bevorderen”, legt Straten uit. “Hierop worden allerhande ideeën/innovaties/verbeterpunten in kaart gebracht, zeker ook op het gebied van veiligheid. Maar ook zorgen deze zuilen ervoor dat relevante communicaties letterlijk de werkvloer bereiken en is het een middel om (veiligheids)bewustzijn te creëren.” 

Focus 

In de aanloop naar hun deelname aan het Prijs Veiligste Magazijn lag de focus met name op het verbeteren van fysieke veiligheid, bijvoorbeeld door medewerkers bewust te maken van de risico’s op de werkvloer, de veiligheidsregels en de maatregelen die genomen zijn om onveilige situaties te voorkomen. De afgelopen jaren is deze focus meer gericht op sociale veiligheid om een open en betrokken cultuur te bevorderen.  

“Als gevolg hiervan durven medewerkers zaken aan te kaarten, ook wanneer er (bewust) is afgeweken van de regels, hinder ondervonden wordt van bepaalde regels of er situaties zijn waarbij de veiligheid in het gedrang komt. Zoals altijd proberen wij dit op een zo gezond maar ook leuk mogelijke manier te doen door creatief te zijn en open te staan voor nieuwe ontwikkelingen! Want veiligheid komt niet per ongeluk”, aldus Straten. 

Dag van het Veilige Magazijn

Wil je meer weten over de veiligheidsaanpak van Herbalife Nutrition en de praktische tips en handvatten die jij kunt meenemen naar jouw magazijn? Meld je dan aan voor de online Dag van het Veilige Magazijn op 24 maart. In de workshop van Herbalife Nutrition word je meegenomen in de creatieve manier waarop Herbalife Nutrition in Venray structuur geeft aan veiligheid, met als doel het krijgen en behouden van gezonde en betrokken medewerkers. Medewerkers die zich betrokken voelen bij hun bedrijf en collega’s hebben immers een positieve uitwerking op de veiligheid, want ‘Veiligheid komt niet per ongeluk!’.