Zo houd je transportkosten in de klauwen

Bedrijfsadviseur Ton Mooren legt uit hoe je kosten van eigen en uitbesteed wegvoer onder controle houdt.

02-02-2018  Veel bedrijven vergeten kosten mee te nemen bij het berekenen van de transportkosten. Onze bedrijfsadviseur Ton Mooren legt uit waar je op moet letten.

De transportkosten zijn een optelsom van allerlei kosten die je maakt om een product van punt a naar b te brengen. De meeste mensen weten direct de brandstofkosten en de kosten van een chauffeur te benoemen als kostenposten. “Helemaal ongelijk hebben ze daar niet in, maar dat zijn in het algemeen de meest ‘zichtbare’ kosten. Er zijn nog veel meer kosten die van invloed zijn op het transport en die de werkelijke transportkosten flink laten stijgen”, legt Ton Mooren uit.

Uithollen marge

“Wanneer men alleen naar brandstofkosten en loonkosten kijkt, dan worden kosten zoals afschrijving, rente, verzekeringen, onderhoud, banden, eurovignet-kosten en nog een aantal andere zaken niet meegenomen in de kostprijsberekening van een rit”. Dit geeft volgens Mooren een vertekend beeld. Verladers en vervoerders kunnen dan op basis van een verkeerde berekening hun eigen winstmarge uithollen van het product dat zij leveren. “Dat je alleen al voor de afschrijving van een voertuig vaak duizenden euro’s per jaar aan kosten moet meenemen, wordt nogal eens vergeten. Datzelfde geldt voor verzekeringen en rente. Met andere woorden, ook als een voertuig niet rijdt, kost hij geld.”

Spagaat

De ervaring leert dat wanneer er binnen bedrijven kostprijscalculaties van het transport worden gemaakt er vaak ‘onwelkome verassingen’ naar boven komen. Zo blijkt het onderhoud van het wagenpark uiteindelijk toch zwaarder te drukken op de kosten per kilometer dan verwacht.  Dit kan ertoe leiden dat men eigenlijk de transportprijzen moet verhogen om de kosten voldoende af te dekken. De realiteit wijst uit dat bedrijven hierdoor in een ongemakkelijke spagaat terecht kunnen komen. Mooren: “Je wilt je klant altijd goed van dienst zijn en hem niet meteen afschrikken met hogere prijzen. Maar een andere uitkomst kan ook zijn dat het voordeliger is om een deel van het wagenpark of het wagenpark in zijn geheel te vervangen door zuinigere of onderhoudsvriendelijkere voertuigen.”

Voordelen

Naast het feit dat je met de kostprijscalculatiemethodiek inzicht krijgt in de kosten van je eigen wagenpark en eigen vervoer, kun je hiermee ook eenvoudiger de kosten vergelijken van het transport dat je zelf verricht versus het transport dat een beroepsgoederenvervoerder voor je verricht. “Van belang is dan dat je in beide gevallen dezelfde rekenmethodiek gebruikt om een gedegen afweging te maken”, aldus Mooren. In de praktijk is dit volgens hem nog niet zo eenvoudig omdat je niet altijd inzicht hebt of kunt krijgen in de afzonderlijke kostencomponenten waar een beroepsgoederenvervoerder mee rekent. Aan de andere kant zijn er ook steeds meer logistieke dienstverleners die met een open kostprijscalculatie werken en zo inzichtelijk maken hoe zij tot hun tarieven komen. Het is dan wel makkelijk als je zelf ook weet hoe het werkt.

Dit jaar is evofenedex de nieuwe opleiding kostprijscalculatie gestart. Meer weten? Neem contact op met ons en vraag naar Ton Mooren of Justin Verkade. Met onze opleiding voorkom je financiële tegenvallers.