Zo verbruiken bedrijven snel minder energie

Erkende maatregelen treffen om energie te besparen.

26-04-2019  Voor bedrijven en instellingen geldt vanaf 1 juli de informatieplicht energiebesparing. Dat betekent dat ondernemers moeten melden welke maatregelen voor energiebesparing zij hebben genomen. Op die manier willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen.

Bedrijven en instellingen moeten vóór 1 juli hun maatregelen voor energiebesparing rapporteren aan de overheid. Om het voor bedrijven makkelijker te maken energie te besparen, hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de brancheorganisaties erkende maatregelen opgesteld, onderverdeeld in negentien branches. Het zijn geen verplichte maatregelen, bedrijven zijn vrij om een alternatieve gelijkwaardige maatregel toe te passen, onder de voorwaarde dat een minstens even grote energiebesparing wordt bereikt als met de erkende maatregel. Voor bedrijven komen de maatregelen neer op een investering; de meeste maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Verlichting

Een van de grote energieverbruikers is verlichting, maar in bijvoorbeeld een magazijn dat over het algemeen hoog en donker is, is goede verlichting onmisbaar. De manier waarop een ruimte is verlicht, kan echter bijdragen aan energiebesparing. Zo kan een ondernemer kritisch kijken naar het aantal lampen - verlichting die overbodig is, kan worden verwijderd. Verder kan ‘traditionele’ verlichting worden vervangen door ledverlichting. Voordelen daarvan zijn behalve de energiebesparing onder meer lagere onderhoudskosten en lager elektriciteitsverbruik. Verder is het mogelijk om bewegingssensoren aan te brengen om ervoor te zorgen dat lampen niet onnodig branden.

Een goede energiebesparende maatregel die niet onder de Erkende Maatregelenlijst valt, is zelf stroom opwekken met behulp van zonnepanelen. Deze stroom is relatief goedkoop en zonnepanelen zijn eenvoudig in gebruik, aangezien ze automatisch starten en stoppen. Ook zorgen de panelen voor een waardestijging van het bedrijfspand en een duurzaam imago. 

Kleine aanpassingen, zoals het dichten van kieren en andere openingen in muren, en het controleren op onnodige openstaande buiten- en binnendeuren dragen eveneens bij aan warmteregulering. Deze maatregelen tellen dan wel weer mee voor de informatieplicht.

WATTjemoetweten.nl

De website WATTjemoetweten.nl is gelanceerd door MKB-Nederland en VNO-NCW, in samenwerking met ons en 54 andere partners, om de ondernemers te ondersteunen en op de hoogte te brengen van deze nieuwe verplichting. Ondernemers kunnen hier achterhalen of zij moeten voldoen aan de informatieplicht en zo ja, hoe ze dat kunnen doen. Het eLoket, het online rapportageprogramma op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland, is geopend voor het melden van duurzame maatregelen.

Whitepaper

Om je te helpen om energiebesparende maatregelen te nemen hebben we een whitepaper geschreven rondom de Informatieplicht Energiebesparing. In de whitepaper vind je een uitlegvideo, meer informatie over de informatieplicht, een blog van magazijnexpert Arjen Lagerweij en 5 tips om direct energie te besparen in je magazijn.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder