Zorgen om staat bruggen Noord-Holland

Brug Krommenie per direct gesloten voor de scheepvaart

20-06-2018 De provincie Noord-Holland heeft de brug Krommenie per direct afgesloten voor scheepvaartverkeer hoger dan 2,60 meter.

De brug Krommenie ligt in de provinciale weg (N203) nabij de op- en afritten van de N246. Recreatievaart kleiner dan 2,60 meter kan onder de brug door blijven varen. Wegverkeer kan eveneens ongehinderd over de brug blijven rijden.

Einde levensduur

De brug Krommenie is aan het eind van haar levensduur. Bij een inspectie is onlangs geconstateerd dat het draaipunt van de brug hersteld moet worden. Om de doorgang van het wegverkeer te kunnen garanderen, is besloten de brug niet meer te openen. De provincie onderzoekt welke oplossingen er zijn om de brug alsnog te kunnen openen en sluiten.

Zorgen

Eerder dit jaar hebben wij al onze zorgen uitgesproken over de staat van de bruggen en viaducten in Noord-Holland. Wij zullen aandringen bij provincie en Ministerie I&W om voldoende middelen vrij te maken om het achterstallig onderhoud het hoofd te bieden.

Duurzaamheid en filevorming

De stremming komt de duurzaamheid en doorstroming niet ten goede, omdat een groot deel van de scheepvaart verhuist naar de weg. Het extra verkeer op de N203 (N8) op deze drukke weg is onaanvaardbaar. Het incident maakt de noodzaak van aanleg van de verbinding A8-A9 nog eens duidelijk.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder