Bedrijven stellen verdiepende vragen

16-02-2021  Overheden waarschuwen dat, ondanks dat het de eerste maand na de brexit relatief soepel verliep aan de grenzen, er mogelijk nog een heftige periode aankomt. Door de coronacrisis en de brexit-deadline was er in januari veel minder grensverkeer dan daarvoor. Als goederenstromen weer aantrekken, kunnen zich zeker nog problemen voordoen, stelt evofenedex in ieder afstemmingsoverleg.

Inmiddels zijn er veel EORI-nummers bij de douane aangevraagd. Tegelijkertijd blijft het aantal aanvragen voor een vergunning die nodig is om een aangifte te doen, nog achter. evofenedex sprak de afgelopen weken vele leden tijdens de ‘Brexit-breaks’, in raden en bij de ledenservice. Talloze ervaren en minder ervaren bedrijven stellen verdiepende vragen. Work in progress dus.

Strengere formaliteiten landbouwproducten

Vanaf 1 april gelden er strengere grenscontroles voor landbouwproducten die in het Verenigd Koninkrijk (VK) worden ingevoerd. Nu hoeven bijvoorbeeld bloemen, vlees, groenten, eieren en fruit nog geen gezondheidscertificaat te hebben, maar vanaf 1 april wel. Voor agroproducten is vanaf 1 april een gezondheidscertificaat verplicht voor export naar het VK. Veel veterinaire producten die worden gemaakt van dierlijke grondstoffen, moeten voorzien zijn van een veterinair gezondheidscertificaat. De NVWA stelt dat daarom 1 april misschien wel de belangrijkste ‘brexit-dag’ van het jaar is voor de agrosector.

Stappen voor exporteurs

Om voor ieder product het juiste certificaat te krijgen, moeten exporteurs een aantal belangrijke administratieve stappen zetten. Die staan hier beschreven in onze brexit-wegwijzer. Zo moeten exporteurs de juiste e-herkenning hebben, zich bekendmaken bij de NVWA en zich registreren bij de relevante keuringsdienst. Dit kan per sector, product of productgroep verschillen. Vervolgens is registratie bij het ICT-systeem e-certNL noodzakelijk. En exporteurs moeten zich bij de Britse overheidssystemen bekendmaken.

Details laten op zich wachten

De Britse overheid is nog in gesprek met de Europese Commissie, het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV), de NVWA en de keuringsdiensten over de details van de certificaten. Dit zorgt er mede voor dat er tot 1 april nog onduidelijkheid is over de details bij diverse exportcertificaten, hoewel deze voor vrijwel alle goederen noodzakelijk zijn. De NVWA adviseert exporteurs om de websites van de Britse overheid én de NVWA goed te volgen, zodat zij zeker weten voor welke producten veterinaire of fytosanitaire gezondheidscertificaten nodig zijn en hoe zij die moeten aanvragen. evofenedex zal nieuwe informatie ook zo spoedig mogelijk verwerken en publiceren.

 

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder