Zorgen over grondafhandeling Schiphol en kostenontwikkeling luchtvracht

SP en VVD dienen moties in vrachtafhandeling te verbeteren en kostenontwikkeling luchtvracht in beeld te brengen

20-05-2019  De SP en VVD willen dinsdag in de Tweede Kamer moties indienen om de positie van luchtvracht te verbeteren. Kamerlid Cem Lacin (SP) wil dat het kabinet gaat snijden in het aantal afhandelaren op Schiphol om zo de kwaliteit van de afhandeling te verbeteren. VVD’er Remco Dijkstra maakt zich zorgen over de stapeling van heffingen in de luchtvaart en de concurrentiepositie van Schiphol.

Terugbrengen aantal afhandelaars Schiphol

Lacin verzoekt in een motie om het aantal afhandelaren op Schiphol terug te brengen tot twee, omdat volgens hem de concurrentie tussen afhandelaren heeft geleid tot een neergang op arbeidsvoorwaarden en veiligheid. Volgens ons leidt concurrentie tussen afhandelaars tot een scherpere prijs, maar kan dit ten koste gaan van kwaliteit en het uitblijven van investeringen. Wij delen niet de mening dat er twee afhandelaren moeten overblijven, maar wel dat er meer balans moet worden gezocht tussen concurrentie en kwalitatief goede afhandeling. Dit zou kunnen leiden tot minder afhandelaren met meer investeringsruimte en een kwalitatief betere afhandeling van luchtvracht.

Stapeling heffingen luchtvaart

Er zijn zorgen over de stapeling van heffingen in de luchtvaart en de gevolgen voor de concurrentiepositie van de Nederlandse luchtvaart. Dijkstra verzoekt in zijn motie de regering om dit najaar een overzicht te geven van de kostenontwikkelingen door deze heffingen voor de afgelopen en komende vijf jaar. Samen met Dijkstra delen we de zorgen over de kostenontwikkelingen, schade aan de concurrentiepositie en daarmee de exportkansen voor ondernemers. Zo is alleen al voorgestelde de vrachtvluchtenheffingen meer dan een verdubbeling in vergelijking met de luchthavengelden. Om dit in kaart te brengen pleiten we al langer voor een gedegen benchmarkonderzoek met concurrerende vrachtluchthavens zoals Luik, Brussel, Frankfurt en Parijs.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder