19-02-2013  Het georganiseerd bedrijfsleven in Rotterdam is zeer ongerust over maatregelen die de gemeente mogelijk wil nemen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Uit informatie die het College van B&W vrijdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd, blijkt dat er wordt nagedacht over het vergroten van de huidige milieuzone voor vrachtauto’s en over de invoering van een ‘nieuwe’ milieuzone voor bestelauto’s.

Volgens de organisaties wordt daarmee wel heel makkelijk een offer van het bedrijfsleven gevraagd, terwijl uit recente landelijke cijfers blijkt dat zonder extra maatregelen, in 2020 overal in de stad aan de luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan.

Onhaalbaar

De investeringen die ondernemers moeten doen wanneer een milieuzone wordt ingevoerd, zijn voor velen financieel onhaalbaar.

De organisaties roepen de gemeente daarom op om eerst met elkaar naar een passende en effectieve oplossing te zoeken om de luchtkwaliteit te verbeteren, voordat er een besluit wordt genomen.

Landelijke afspraken

Het bedrijfsleven erkent de noodzaak dat Rotterdam aan de Europese luchtkwaliteitseisen moet voldoen en maatregelen moet nemen.

In dit nieuwe voorstel om de milieuzones verder uit te breiden wordt de verantwoordelijkheid voor verduurzaming echter volledig bij het bedrijfsleven neergelegd. Dit leidt tot extra kosten voor ondernemers, die deze in veel gevallen niet kunnen dragen.

Bovendien moet Rotterdam niet vooruit lopen op het landelijk overleg dat momenteel plaatsvindt over milieuzonering voor bestelauto’s.

Het bedrijfsleven wil bijvoorbeeld eerst duidelijkheid over de financiële compensatie voor de bestelauto-eigenaren die hun voertuig versneld moeten vervangen door invoering van een milieuzone.

Alternatief

Voordat de gemeenteraad instemt met het voorstel, willen de organisaties (waaronder ook EVO) eerst graag samen zoeken naar een uitgebalanceerd effectief pakket aan milieumaatregelen, dat op brede steun kan rekenen en de economische bedrijvigheid in de binnenstad verder stimuleert in plaats van schaadt.