05-12-2013  Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil de toetsing van containergewichten onderbrengen in bestaande certificatiemethoden, zoals ISO en AEO. Zo kan zij de weegverplichting voor beladen containers die op stapel staat, effectief en efficiënt invullen. Dat heeft zij de Tweede Kamer laten weten. EVO blijft echter bezorgd.

Meerkosten

Volgens EVO biedt de insteek van de minister wel aanknopingspunten voor exporterende bedrijven. Die vallen immers onder het in Nederland geldende certificeringsregime dat het kabinet zo soepel mogelijk zal vormgeven, maar voor importerende bedrijven geldt dat niet. Zij betalen de meerkosten voor het wegen op een weegbrug of aanvullende certificatieverplichtingen, afhankelijk van de implementatie van de weegverplichting in het buitenland. Hiervoor wil EVO dan ook met het ministerie een oplossing voor vinden.

Ineffectief

Nederland heeft zelf in 2011 een voorstel ingediend bij de Internationaal Maritieme Organisatie (IMO) om alle beladen containers op een weegbrug te wegen alvorens ze aan boord van een schip te plaatsen. Omdat er wereldwijd 360 miljoen containerbewegingen per jaar plaatsvinden, kreeg dit voorstel internationaal niet de steun waarop Nederland hoopte. Ook EVO heeft stevig geageerd tegen dit kostbare en ineffectieve voorstel.

Flexibilisering

Duitsland deed in september 2012 het voorstel om behalve het wegen op een weegbrug, het gewicht van  beladen containers op een gecertificeerde wijze te laten berekenen. Dit voorstel kreeg wel internationale steun. Voor verladers is die flexibilisering een grote stap vooruit, maar EVO bleef toch sceptisch. Het effect op de veiligheid, waar het allemaal om te doen is, blijft namelijk zeer beperkt.

Tegenstemmen

De IMO beslist in mei 2014 definitief over het voorstel om het gewicht van containers verplicht op een gecertificeerde wijze te laten vaststellen. EVO blijft er bij IMO-lidstaten op aandringen om tegen deze regeling te stemmen, omdat het een onnodige extra administratieve last is. Intussen denkt EVO wel met het ministerie vooruit hoe de maatregel eventueel zo effectief mogelijk te implementeren is.